Vanwege het vertrek van een van de huidige bestuursleden en de behoefte aan uitbreiding van het bestuur is de bibliotheek op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Bibliotheek Meerssen

Stichting Openbare Bibliotheek Meerssen (OBM) is een toekomstgeoriënteerde organisatie die stevig is verankerd in de Meerssense samenleving. De gemeente Meerssen bestaat uit de kernen Meerssen, Bunde, Geulle, Rothem en Ulestraten. OBM wil een omgeving creëren waarin informatie en kennis worden gedeeld, waar mensen kunnen kennismaken met kunst, cultuur en literatuur. OBM is ook gericht op het bevorderen van lezen, en de ruimte bieden voor ontmoeting en debat.

De bibliotheek is niet langer alleen de plek waar boeken worden uitgeleend, maar vanuit haar kerntaken een scharnierpunt bij het versterken van actief burgerschap en gemeenschapszin. Sinds kort is de bibliotheek gehuisvest in het Kindcentrum "De Wereldster" in Meerssen.

Vacature twee Bestuursleden (penningmeester en algemeen bestuurslid)

Het bestuur van de bibliotheek bestaat uit gemiddeld zes personen, werkt op afstand en adviseert de directeur op verschillende beleidsterreinen. Het bestuur vergadert ongeveer 7 keer per jaar samen met de directeur (in de avonduren). Het betreft een onbezoldigde functie bij een eigentijdse en professionele bibliotheek, die volop in beweging is.  

Wie zoeken wij ?  

De stichting komt graag in gesprek met kandidaten:

* Met bestuurlijke ervaring in het sociale, culturele of maatschappelijke veld en belangstelling voor de
   bibliotheek als lokale voorziening.
* Met een goed maatschappelijk netwerk in het werkgebied van de stichting.
* Met een helicopterview en een goed evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
* Met een financiële en/of juridische achtergrond voor de vacature penningmeester.
* Bestuursleden zijn woonachtig in of dichtbij de kernen van de gemeente Meerssen.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met Ellen Schiffeleers, voorzitter OBM, tel. 06-11131744.

Geïnteresseerd ?  

Graag ontvangen wij voor 1 juni 2019 uw reactie per mail (ellen@barcavela.nl) voorzien van motivatie en CV.  
De OBM is gecertificeerd volgens de landelijke certificeringsnormen. Het bestuur werkt volgens de Governance Code Cultuur.