Vrijwilligerswerk

Voor de Bibliotheek tellen alle mensen mee. Bij ons kunnen mensen zich ontwikkelen en vinden ze manieren om te participeren in de maatschappij. Wij verbinden mensen, organisaties en kennis met elkaar. Dat is onze missie. De bibliotheek verbindt!

De Bibliotheek kan niet zonder vrijwilligers! Dankzij hun inzet is een groot aanbod van activiteiten mogelijk. Daarom zijn we op zoek naar mensen die de Bibliotheek een warm hart toedragen, die zelf graag lezen of iets met informatie en media hebben.

De bieb is volop in beweging!

Wij zijn benieuwd of jij misschien belangstelling hebt om samen met ons te zorgen dat iedere inwoner van de gemeente Meerssen mee kan blijven doen in deze huidige, snel veranderende samenleving.

Meld je aan via: info@bibliotheekmeerssen.nl

Wij hebben namelijk plaats voor vrijwilligers voor de volgende projecten :

 

Begeleider Klik & Tik

Vind je het leuk om anderen te helpen en weet je zelf voldoende van computers af? Als begeleider Klik & Tik help je mensen bij het aanleren van computervaardigheden. Van het aanzetten van de computer tot het typen van tekst. En van het downloaden, opslaan en verzenden van bestanden tot het vinden van de weg op internet. Ook wordt in de cursus aandacht besteed aan social media. Dit doe je wekelijks in de bibliotheek. Ter voorbereiding doorloop je zelf de cursus Klik & Tik. Cursisten volgen de cursus individueel in eigen tempo, jij begeleidt indien nodig en beantwoordt vragen.

Creatieve vrijwilliger

Ben je een creatieve vrijwilliger die graag knutselt en met kinderen werkt, dan wil je misschien graag komen helpen bij onze maandelijkse knutselmiddagen. Het gaat dan niet alleen om het uitvoeren, maar ook om het (mede) bedenken van activiteiten en de bijbehorende voorbereiding. Deze middagen zijn altijd op woensdag.

Taalvrijwilliger

Als taalvrijwilliger help je mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Je begeleidt hen wekelijks bij het oefenen met taal, individueel of in groepjes. Je gebruikt hiervoor de boeken en andere materialen van het Taalhuis in de bibliotheek. Ter voorbereiding volg je de basistraining Taal voor het Leven. Je leert onder andere laaggeletterdheid herkennen, krijgt informatie over werken met de lees- en schrijfmethode ‘Taal voor het Leven’, over begrijpend lezen en over verschillende taalniveaus en doelgroepen.

Het betreft een training van 4 dagdelen.
De bibliotheek zorgt voor een cursusplaats en vergoed eventuele reiskosten.

Vrijwilliger Taalcafé

Wil je liever een rol spelen in het nog op te richten taalcafé, laat het ons dan ook even weten. In het Taalcafé wordt zonder een lesprogramma in kleine groepjes van 5-6 personen en een vrijwilliger gepraat over allerlei onderwerpen. Behalve het verbeteren van de taalvaardigheid is ook het sociale aspect hier van groot belang.