Vrijwilligerswerk

Voor de Bibliotheek tellen alle mensen mee. Bij ons kunnen mensen zich ontwikkelen en vinden ze manieren om te participeren in de maatschappij. Wij verbinden mensen, organisaties en kennis met elkaar. Dat is onze missie. De bibliotheek verbindt!

De Bibliotheek kan niet zonder vrijwilligers! Dankzij hun inzet is een groot aanbod van activiteiten mogelijk. Daarom zijn we op zoek naar mensen die de Bibliotheek een warm hart toedragen, die zelf graag lezen of iets met informatie en media hebben.

De bieb is volop in beweging!

Wij zijn benieuwd of jij misschien belangstelling hebt om samen met ons te zorgen dat iedere inwoner van de gemeente Meerssen mee kan blijven doen in deze huidige, snel veranderende samenleving.

Meld je aan via: info@bibliotheekmeerssen.nl

Wij hebben namelijk plaats voor vrijwilligers voor de volgende projecten :

 

Coördinator computercursussen CDL

De Bibliotheek Meerssen biedt in samenwerking met CDL (Computer-Doe- en Leercentrum) een uitgebreid pakket cursussen aan op het gebied van computergebruik en nieuwe media. In de Bibliotheek verzorgt CDL klassikale lessen aan kleine groepen cursisten. De cursussen zijn laagdrempelig en vooral praktisch. Om dit allemaal goed te organiseren, zijn we op zoek naar een vrijwillige cursuscoördinator die zich gaat bezighouden met communicatieve en administratieve werkzaamheden. Wellicht is er ook de bereidheid om te assisteren bij de te geven cursussen.

Wat vragen wij van u?

Werkzaamheden op het gebied van:

 • Contact onderhouden met cursisten, docenten en de Bibliotheek Meerssen
 • Telefonische intake om niveau van cursisten vast te stellen
 • Deelnemerslijst per cursus bijhouden
 • Schrijven van mailings voor (oud-)cursisten
 • Assisteren bij de te geven cursussen 
 • Tijd : gemiddeld 2 tot 4 uur per week
 • Locatie: vanuit huis en/of de bibliotheek.

Wat krijgt u er voor terug?

 • Waardering en enthousiasme van de cursisten en docenten.
 • Voordelen van vrijwilliger zijn bij de Bibliotheek Meerssen, zoals gratis
  lidmaatschap.
 • Professioneel lesmateriaal, beschikbaar gesteld door CDL.

Interesse……om als cursuscoördinator aan de slag te gaan?

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Charles Willems, Coördinator CDL via email: coord.cdl.piw@gmail.com

 

Begeleider Klik & Tik

Vind je het leuk om anderen te helpen en weet je zelf voldoende van computers af? Als begeleider Klik & Tik help je mensen bij het aanleren van computervaardigheden. Van het aanzetten van de computer tot het typen van tekst. En van het downloaden, opslaan en verzenden van bestanden tot het vinden van de weg op internet. Ook wordt in de cursus aandacht besteed aan social media. Dit doe je wekelijks in de bibliotheek. Ter voorbereiding doorloop je zelf de cursus Klik & Tik. Cursisten volgen de cursus individueel in eigen tempo, jij begeleidt indien nodig en beantwoordt vragen.

Creatieve vrijwilliger

Ben je een creatieve vrijwilliger die graag knutselt en met kinderen werkt, dan wil je misschien graag komen helpen bij onze maandelijkse knutselmiddagen. Het gaat dan niet alleen om het uitvoeren, maar ook om het (mede) bedenken van activiteiten en de bijbehorende voorbereiding. Deze middagen zijn altijd op woensdag.

Taalvrijwilliger

Als taalvrijwilliger help je mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Je begeleidt hen wekelijks bij het oefenen met taal, individueel of in groepjes. Je gebruikt hiervoor de boeken en andere materialen van het Taalhuis in de bibliotheek. Ter voorbereiding volg je de basistraining Taal voor het Leven. Je leert onder andere laaggeletterdheid herkennen, krijgt informatie over werken met de lees- en schrijfmethode ‘Taal voor het Leven’, over begrijpend lezen en over verschillende taalniveaus en doelgroepen.

Het betreft een training van 4 dagdelen.
De bibliotheek zorgt voor een cursusplaats en vergoed eventuele reiskosten.

Vrijwilliger Taalcafé

Wil je liever een rol spelen in het nog op te richten taalcafé, laat het ons dan ook even weten. In het Taalcafé wordt zonder een lesprogramma in kleine groepjes van 5-6 personen en een vrijwilliger gepraat over allerlei onderwerpen. Behalve het verbeteren van de taalvaardigheid is ook het sociale aspect hier van groot belang.