DE BIBLIOTHEEK DRAAIT DOOR!

Gepubliceerd op: 6 januari 2021 10:55

Wat gaan we doen in 2021, wat zijn de plannen? Ondanks dat het een lastige tijd is waar niks zeker is, hopen we op het beste en kijken we graag vooruit. We maken plannen voor het nieuwe jaar rekening houdend met corona. We zullen dus ook steeds meer online mogelijkheden en activiteiten onderzoeken en aanbieden. Waar gaan we mee aan de slag in 2021?

1. Bevorderen geletterdheid en leesplezier

Aandacht voor geletterdheid en leesplezier bij kinderen en jongeren blijft belangrijk. In het kader van het landelijke Leesoffensief is er extra aandacht om met name bij jongens, vmbo’ers en leerlingen met een meertalige achtergrond het lezen te stimuleren.  

2. Participatie en zelfredzaamheid

Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op ons leven. Iedereen moet digitaal de weg kunnen vinden en kunnen meedoen in de samenleving. Ook in 2021 gaan we door met het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van Meerssen op het gebied van taal en digitale vaardigheden. We blijven ondersteunen met behulp van een breed aanbod bestaande o.a. uit (basis) computercursussen, belastingspreekuren, wekelijkse en maandelijkse (digitale) spreekuren maar ook als Taalhuis met de focus op taalbegeleiding.

3. Een leven lang leren

 Heel belangrijk, de bibliotheek is er voor iedereen en wil graag bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers. Naast onze collectie in de bieb, bieden we een online collectie via www.onlinebibliotheek.nl. Naast het fysieke activiteitenaanbod zal er meer en meer gekeken worden naar een aantrekkelijk online aanbod voor iedereen.

4. Maatschappelijke en sociale rol

Juist deze tijd geeft Bibliotheek Meerssen een extra impuls om onze maatschappelijke rol voort te zetten en nog meer uit te dragen maar zeker ook om de samenwerking met burgers en partners op te zoeken. We hopen natuurlijk dat we snel weer open kunnen omdat de bieb voor veel mensen ook een plek is voor ontmoeting en sociale contacten.