Visie en missie

Informatie over Bibliotheek Meerssen

Beleidsvisie en missie

Bibliotheek Meerssen is actief voor de ruim 19.000 inwoners van de gemeente Meerssen, bestaande uit de kernen Bunde, Geulle, Rothem, Meerssen en Ulestraten. Met 7 enthousiaste medewerkers, ondersteund door ruim 50 vrijwilligers, zetten we ons in om van de bibliotheek een inspirerende plaats te maken waar iedereen welkom is om zich persoonlijk te ontwikkelen.

Visie & missie

De Bibliotheek Meerssen wil vooral een ontmoetingspunt zijn, makkelijk toegankelijk voor iedereen. Voor lezen, leren, creëren, beleven, ontdekken.

In de huidige maatschappij die snel verandert en digitaliseert, moet iedereen kunnen meedoen. Bibliotheek Meerssen stimuleert en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners door in te zetten op leesbevordering, een leven lang leren en digitaal meedoen.

De bibliotheek wil de inwoners van Meerssen de kans geven om zich te ontwikkelen, samen te komen, kennis te delen en verbindingen te maken. Dit alles vanuit ieders eigen achtergrond, talent en behoefte. Wij geloven erin dat juist het samenbrengen van al die individuele krachten, de inwoners zelf maar ook de gemeente Meerssen als geheel op vele vlakken verder brengt. De collectie blijft daarbij een belangrijke basis.  

Bestuurssamenstelling

  • E. Schiffeleers - Voorzitter
  • J. Gommers - Vice-voorzitter
  • C. van Laer - Secretaris
  • J. Michielsen - Penningmeester
  • M. Schats
  • H. Hausoul
  • H. van Hoorn
  • J. Clerx

Bibliotheek Meerssen onderschrijft de Governance Code Cultuur op hoofdlijnen.
Bestuursleden krijgen naast de vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten een vrijwilligersvergoeding van € 100 voor iedere maand, waarin zij deel hebben uitgemaakt van het bestuur. Deze vergoeding wordt door alle bestuursleden terug geschonken aan de stichting.

KvK nummer 41076576
RSIN 0094.05.690
BTW-nummer
NL 009405690B01

Contactgegevens
Past. Dom Hexstraat 16A, 6231 HG Meerssen, 043-3642411, info@bibliotheekmeerssen.nl

ANBI
De Bibliotheek Meerssen heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).
De regering stimuleert giften aan culturele instellingen. Een gift aan de bibliotheek kan daardoor een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.
Uw vrijwillige bijdrage aan de bibliotheek kunt u overmaken op rekeningnummer NL45RABO0132601834 t.n.v. de Bibliotheek Meerssen en o.v.v. Donatie.
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de officiële ANBI website of op de website van de belastingdienst.

Meerjarenbeleidsplan
Beleidsplan_2018-2020

Jaarverslag:
Jaarverslag 2019

Jaarrekening:
Jaarrekening 2019

Beloningsbeleid: personeel valt onder CAO Openbare Bibliotheken.