Vrijwilligerswerk

Voor de Bibliotheek tellen alle mensen mee. Bij ons kunnen mensen zich ontwikkelen en vinden ze manieren om te participeren in de maatschappij. Wij verbinden mensen, organisaties en kennis met elkaar. Dat is onze missie. De bibliotheek verbindt!

De Bibliotheek kan niet zonder vrijwilligers! Dankzij hun inzet is een groot aanbod van activiteiten mogelijk. Daarom zijn we op zoek naar mensen die de Bibliotheek een warm hart toedragen, die zelf graag lezen of iets met informatie en media hebben.

De bieb is volop in beweging!

Wij zijn benieuwd of jij misschien belangstelling hebt om samen met ons te zorgen dat iedere inwoner van de gemeente Meerssen mee kan blijven doen in deze huidige, snel veranderende samenleving.

Meld je aan via: info@bibliotheekmeerssen.nl

Wij hebben namelijk plaats voor vrijwilligers voor de volgende projecten :