Word vriend

Er zijn veel mensen die de bibliotheek een warm hart toedragen en willen steunen. Ook als ze er zelf geen of weinig gebruik van maken. Ze vinden het wél belangrijk dat er een bibliotheek is in hun dorp of stad. Ook zijn er ouders die graag een financiële bijdrage willen leveren aan de bibliotheek waarvan hun kinderen gratis lid zijn. Het gratis kinderlidmaatschap is een groot goed in Nederland.

“Vrienden van”organiseert elk jaar culturele en literaire activiteitenin de gemeente Meerssen, variërend van kleinkunst, debat met een regionale schrijver, dichter of wetenschapper, een poëzieavond tot vertoning van literaire films.

Als lid krijgt u :

  • korting of gratis entree bij activiteiten van Vrienden van
  • gratis entree bij de lezingen van Stella Academia
  • persoonlijke uitnodigingen van activeiten van Vrienden van de Bibliotheek en van Stella Academia

Vriend worden?

Ook vriend worden? We zijn blij met uw steun! Dat kan door €10,00 over te maken via bankrekening NL41RABO0132645556 ten name van Vrienden van de Bibliotheek Meerssen onder vermelding van: Naam, adresgegevens en mailadres

Fiscaal gunstig geven

De bibliotheek is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift in principe van de inkomstenbelasting af kunt trekken. Bovendien hoeft de bibliotheek geen schenking-en/of successierechten te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen.

Dank voor uw steun en graag tot ziens bij een van onze activiteiten!