Inleverattendering

Leden van Bibliotheek Meerssen kunnen 5 werkdagen voor het verstrijken van de inleverdatum een emailbericht van de bibliotheek ontvangen.

 Om gebruik te maken van deze service dient u de attendering zelf te activeren. U gaat achtereenvolgens naar:

  • Mijn menu.
  • Inloggen met uw pasnummer en wachtwoord.
  • Kies: Algemene lenergegevens.
  • Kies: Inleverattenties wijzigen in email. S.v.p.checken of uw emailadres goed is ingevuld.

De inleverattentie is een extra service. De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet tijdig en correct ontvangen van de inleverattenties.

Komt u er zelf niet uit? Onze medewerkers helpen u graag.