Educatieve diensten

Omdat lezen en voorlezen goed zijn voor de taal­ontwikkeling van kinderen, ondersteunt de Bibliotheek  basisscholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en instellingen voor buitenschoolse opvang in de gemeente Meerssen met diensten, producten en activiteiten die het (voor)leesplezier en de leesmotivatie van ­kinderen en medewerkers vergroten.Volwassenen kunnen bij de bibliotheek cursussen volgen of het tabletcafé bezoeken waarin onderwerpen over internet en computers aan bod komen.  

Landelijk aanbod voor het onderwijs

Meer informatie over het landelijk aanbod voor het onderwijs vanuit de bibliotheek.

Naar de Bibliotheek op school

digiTAALhuis

Bij dit aanbod ligt het accent op het bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van de participatie in de samenleving van groepen die extra ondersteuning nodig hebben. Wilt u uw computervaardigheden verbeteren?