VROUWENGILDE MEERSSEN ZAMELT DUIZEND EURO IN VOOR LAAGGELETTERDHEID

Gepubliceerd op: 8 juni 2018 10:38

Het Vrouwengilde Meerssen heeft een bedrag van duizend euro geschonken aan Bibliotheek Meerssen. Het geld is bestemd voor de aanschaf van een speciale collectie boeken voor volwassen laaggeletterden. De boeken zijn in eenvoudige taal geschreven, hebben een overzichtelijke lay-out en soms plaatjes. Ook zijn er boeken met oefeningen en uitleg over taalregels.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 30 mei jl. heeft Nanny Notten, voorzitter van het Vrouwengilde Meerssen, de cheque overhandigd aan de nieuwe coördinator basisvaardigheden van Bibliotheek Meerssen, Renée Gabriël. Elk jaar zamelt het Vrouwengilde Meerssen geld in voor een sociaal project. Dit jaar kozen zij voor het thema laaggeletterdheid. Je bent laaggeletterd als je onvoldoende kunt lezen, schrijven en/of rekenen om zelfstandig in onze maatschappij te functioneren. Laaggeletterden hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van brieven en het invullen van formulieren. Naar schatting is ruim 10% van de inwoners van Meerssen laaggeletterd. Dat zijn ruim 2000 mensen.Om deze mensen te helpen, opent Bibliotheek Meerssen een Taalhuis. Wie beter wil leren lezen en schrijven, kan bij het Taalhuis terecht voor advies, begeleiding en informatie. Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur is er een taalspreekuur én een Taalcafé. De eerste boeken van de Taalhuiscollectie staan al in de kast. De bezoekers van het Taalcafé hebben de collectie vorige week enthousiast in gebruik genomen. Samen met vrijwilligers vulden zij hun aanmeldformulier in en kozen zij een boek om thuis te lezen.