INSPIRATIESESSIES online

20 januari 2022, van 19:30 tot 20:30 | Online

Kosten: Gratis, aanmelden verplicht

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Juist in deze tijd van beperkingen, kan het een uitdaging zijn om te kijken naar wat wél kan en wat het leven kleur geeft. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid is een mooi uitgangspunt en helpt je op weg. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, die bijdraagt om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En vooral om zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen te nemen. In Positieve Gezondheid staat een zinvol leven centraal.

De inspiratiesessie ‘Mijn postieve gezondheid!’, verzorgd door Anita Verstappen, informeert en inspireert. De sessie start met een inleiding over het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Je krijgt uitleg wat dit inhoud en hoe je dit kunt toepassen in de dagelijkse praktijk door middel van het spinnenweb gespreksmodel van Machteld Huber. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en zingeving.

Tijdens de sessie hopen we het gedachtegoed van Positieve Gezondheid over te dragen om vervolgens zelf met je eigen (positieve) gezondheid aan de slag te gaan óf de cursus ‘Coach Jezelf Positief Gezond’, verzorgd door Anita Verstappen, te volgen in de Bibliotheek.
De sessie is bedoeld voor iedereen die gelooft in eigen kracht en graag invulling geeft aan een betekenisvol leven. Zowel voor leden als niet-leden gratis!

Volg een gratis inspiratiesessie:

§ Op maandag 10 januari van 15.00 tot 16.00 uur in de Bibliotheek GEANNULEERD;

§ Online sessie op donderdag 20 januari van 19.30 tot 20.30 uur.

Aanmelden via info@bibliotheekmeerssen.nl of 043 364 24 11. Zowel voor leden als niet-leden gratis.