Herinneringskoffers

Deze koffers zijn een hulpmiddel om met (dementerende) ouderen herinneringen uit het verleden op te halen. De materialen in deze koffers bieden gesprekstof waardoor het geheugen geactiveerd kan worden. De inhoud nodigt uit tot vertellen en herbeleven van (oude) verhalen. Het geeft de oudere een gevoel van houvast en veiligheid, is goed voor het gevoel van eigenwaarde en draagt bij aan de kwaliteit van leven. De bijgevoegde spellen stimuleren tot actief meedoen.

In de koffers zitten werkboeken voor de activiteitenbegeleiders, waarmee zij zich kunnen verdiepen in het thema.
Deze werkboeken bevatten o.a. gedichten, liedjes, voorleesteksten, foto’s, spreekwoorden en gezegden, grappige anekdotes en persoonlijke herinneringen. Ook staan er vragen in om met ouderen over het thema in gesprek te gaan. De koffer bevat meestal een cd met liedjes, een dvd en allerlei spelmateriaal dat betrekking heeft op het thema.  

Thema's

Doelgroepen

De herinneringskoffers zijn vooral geschikt voor het gebruik in zorginstellingen, dagactiviteitencentra en kleinschalige woonvoorzieningen.